III. FEJEZET

AZ ÓKORI KELET

MEZOPOTÁMIA

Sumer városok:

-      város, külső város, kikötő

Babiloni Birodalom – Hammurapi.

Ékírásos agyagtáblák.

Fejlett tudományok.

Iskola.

 

AZ EGYIPTOMI BIRODALOM

Nílus --> öntözéses földművelés.

Falvak --> birodalom

Társadalom:         

-       fáraó

-      előkelők

-      írnokok

-      köznép: földművesek és iparosok

-      (később: rabszolgák)

 

 

EGYIPTOMI HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK

Kézműipar: kőfaragás, fazekasság, szövőipar, bőrfeldolgozás.

Tudományok: orvostudomány, csillagászat, matematika

Vallás: Ré, sokistenhit

-      Mumifikálás

 

A TÁVOL-KELET: INDIA ÉS KÍNA

India:

Indus menti városok

A monszun szerepe

Kasztrendszer – hindu vallás (lélekvándorlás)

Kína:

Öntözéses gazdálkodás – rizstermesztés

Ipari találmányok.

Nagy Fal.

 

HOGYAN ÍRTAK AZ ÓKORI KELETEN?

Mezopotámia: ékírásos agyagtáblák

Egyiptom: hieroglifa – vésett szöveg – papirusz.

Kína: bonyolult jelek – papír

Föníciaiak: hangjelölő írás.

 

AZ „ÍGÉRET FÖLDJE”

A Biblia első része – Ószövetség

A legrégibb idők: a teremtés, Ádám és Éva, az özönvíz.

A zsidó nép története: menekülés Egyiptomból (Mózes).

Izrael megalapítása, Dávid és Salamon.

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ókori keleti birodalmak nagyon messze vannak tőlünk. Fénykorukat körülbelül 3-4 ezer évvel ezelőtt élték! Mégis nagyon sok olyan dolog van körülöttünk mai is, amelyet ennek a régi időszaknak köszönhetjük.

         Az ókori keleti államokban szervezték meg tökéletesen az öntözéses földművelést, amelynek köszönhetően a gabonafélék (búza, árpa, rizs) rengeteg embert tudtak – és tudnak ama is – ellátni táplálékkal-

         Az ókori világ leghíresebb építményei közül sokat e kultúrák alkottak, gondoljunk a mezopotámiai toronytemplomokra, az egyiptomi piramisokra és a kínai Nagy Falra.

         Mezopotámiában szántottak először e3kével, itt találták fel a kereket, itt építkeztek először égetett téglával. Az egyiptomiak papiruszt készítettek, a kínaiak találtak fel a papírt, a porcelánt, és az iránytűt.

         Az ókori keleti államokban fejlesztették ki az első írásokat.

         Az ókori Keleten élő tudósok alkották meg az első naptárakat. A naptár segítségével képesek voltak pontosan megszervezni az állam életét. Ma sem képzelhető el életünk naptár nélkül.

         Az ókori Keleten alakultak ki az első vallások. Többistenhitűek, mint például Egyiptomban, és egyistenhitűek, amilyen például a zsidó vallás.

 

FELADATOK

1.     Miért volt szükség az ókori államokban időszámításra?

2.    Hol alakultak ki városállamok? Mondd el, milyen részekből állt egy városállam?

3.    Miért születtek törvények? Melyik az első (máig fennmaradt) törvénygyűjtemény?

4.    Sorold fel az ókori keleti államok nagy folyóit és államokat alkotó népeket!

5.    A víz mindenütt nélkülözhetetlen a földműveléshez. hasonlítsd össze a mezopotámiai, egyiptomi, indiai és kínai öntözéses földművelést! (Hasonlóságok, különbségek.)

6.    Hasonlítsd össze a mezopotámiai városokat az Egyiptomi Birodalommal! Mi a különbség?

7.    Milyen csoportokra osztható az ókori keleti államok társadalma?

8.    Hasonlítsd össze a mezopotámiai és az egyiptomi tudományt!

9.    Mi jellemezte az ókori Egyiptom vallását? Miért mumifikálták a halottak testét?

10.Mi az Indiában kialakult hindu vallás lényege?

11.  Milyen találmányokról híres az ókori Kína?

12.Sorold fel az ókori Kelet leghíresebb építményeit!

13. milyen ókori keleti írásokat ismersz? Miért a hangjelölő írás a legfontosabb az újítás az írás történetében?

14.Mi a Biblia ószövetségi részének szerepe a zsidó vallás és a zsidó nép számára?

15.Miről híresek: Hammurapi, Kheopsz, Mózes, Dávid, Salamon?

 

IDŐSZALAG

 

KRISZTUS SZÜLETÉSE ELŐTT

 

3500-3000:az öntözéses földművelés kialakulása Mezopotámiában és Egyiptomban.

3000 körül: megjelenik az írás

3000-2500: a sumer városok kora Mezopotámiában

2900:az Egyiptomi Birodalom egyesítése (Ménész)

2700 körül:Gilgames király

2000 után:a Babiloni Birodalom egyesítése

1792-1750:  Hammurapi uralkodása

1500 körül: árja bevándorlás Indiába

1000 körül: Dávid király egyesíti Izrael államot. Fővárosa Jeruzsálem.

500 körül:Buddha

III. század közepe:Asóka egyesíti Indiát

III. század vége: az Első Császár (Csin Si Huang-ti) egyesíti Kínát.

 

FOGALOMTÁR

Biblia:a keresztyén vallás szent könyve

Birodalom:több országot, népet uralma alatt egyesítő nagy kiterjedésű állam.

Császár:nagyobb birodalmak uralkodója.

Egyistenhit: az a vallási felfogás, amely szerint csak egy isten van.

Ékírás:az ókori Keleten használt, ék alakú jelekből álló írás.

Fáraó:ókori egyiptomi uralkodó.

Földművelés: a mezőgazdaságnak a föld megművelésével, növénytermesztéssel foglalkozó ága.

Hieroglifa: ókori egyiptomiak képírása.

Királyság: államforma, amelyben egy örökletes hatalmú személy, a király az államfő.

Múmia: olajos, gyantás nedvekkel tartósított (bebalzsamozott) holttest.

Ókor:az első államok kialakulásától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig számított történelmi kor.

Ószövetség:a Biblia első, Krisztus születése előtt keletkezett része.

Öntözéses földművelés:a csapadék pótlására rendszeres öntözést alkalmazó növénytermesztés.

Piramis:Egyiptomban a fáraók számára temetkezési helyül szolgáló, gúla alakú hatalmas építmény.

Többistenhit:egynél több istenben való hit.

Városállam:egyetlen városból és közvetlen környékéből álló állam.

Kaszt:zárt csoportok. (India társadalma)

Monszun:bőséges csapadékot hozó szél.

 

NÉVLEXIKON

Hammurapi:a Babiloni Birodalom egyik leghíresebb uralkodója.

Gilgames:A babiloni Birodalom egyik uralkodója.

II. Ramszesz:Egyiptom egyik fáraója.

Asóka:India uralkodója.

Csin Si Huang-ti:Kína császára. „Első császár”.

Mózes:a zsidók Mózes segítségével szabadultak ki Egyiptomból.

Dávid:az egységes zsidó állam, Izrael megalapítója.

Salamon:Izrael uralkodója. Uralkodása alatt élte fénykorát a zsidó állam.

MELLÉKLETEK

Melléklet I.

Egyiptom társadalma

 

FÁRAÓ

 

 

ELŐKELŐK*

 

 

ÍRNOKOK

 

 

PARASZTOK, KÉZMŰVESEK

 

RABSZOLGÁK

                 

* Hivatalnokok, papok és a hadsereg vezetői. Ők az előkelők.

Melléklet II.

Egyiptom istenei, szent állatai

Többistenhitűek.

Ozirisz: az alvilág istene

Hórusz: az égbolt istene

Amon-Ré: a napisten

Ápisz: a Szent Bika

Bész: a házi tűzhely, a családi boldogság istene

Anubisz: a balzsamozás istene

SZENT ÁLLATOK:macska, krokodil, víziló, keselyű, kígyó, majom

 

LINKAJÁNLÓ

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_babiloni_kir%C3%A1ly

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hammurapi_t%C3%B6rv%C3%A9nyoszlopa

 

ú

Főmenü
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
Szavazás
Legyenek-e még szavazások?
Igen.
Nem.
Naptár
5-6. évfolyam képei
7. évfolyam képei
8. évfolyam képei